DM ZTG Sokół

Logo SokółAktywność Dzielnicy Małopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce to uprawianie sportu, działalność kulturalna i pielęgnowanie tradycyjnych wartości polskich zgodnych z dewizami:


“W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz “Bóg, Honor i Ojczyzna”

Statut Sokoła

 

 

 

Procent

W Gnieździe TG Sokół Kraków AGH trenują studenci. Naszą działalnością sportową jest bardzo skuteczny sport samoobrony – Karate Kyokushinkai. Działalność kulturalna TG SOKÓŁ Gniazdo Kraków AGH to:

Wydanie książki pt: “Sokół w Małopolsce”

Nasz druh Stanisław Marcela otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta Polski

Pomoc w organizowaniu i przeprowadzeniu pielgrzymek papieża Jana Pawła II.

Wspołorganizowanie Małopolskiej Sztafety Biegowej śladami Generała Sikorskiego.

Organizowanie imprez patriotycznych.

Uczestnictwo w obchodach, defiladach i wiecach rocznicowych.

Uczestnictwo w zawodach sportowych.

Udział w zlotach i obradach “Sokoła”.

 

Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe Sokołom

 

Sokoły odznaczone przez Prezydenta
źródło: www.prezydent.pl, fot. Krzysztof Sitkowski

Z wielką radością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe

prof. Arturowi Blumowi oraz Sensei Witoldowi Zurzyckiemu

w związku ze 150. rocznicą Powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży, za działalność społeczną

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI otrzymał Prof. Artur Blum.

Za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wychowania obywatelskiego i patriotycznego młodzieży, za zasługi  w działalności na rzecz rozwoju  i upowszechniania sportu, za działalność społeczną i charytatywną

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymał Sensei Witold Zurzycki.

Więcej informacji na stronie: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,151,odznac…

Serdecznie gratulujemy!

OSU!

 

 

Skład Zarządu:

dh Jasiński Marcin – Prezes (tel. 508162340)

dh Bosak Dawid – V-ce Prezes

dh Zurzycki Witold – Naczelnik Wyszkolenia Sportowego

dh Piłat Katarzyna – Sekretarz

dh Ziętek Edyta – Skarbnik

dh Blum Artur – Członek Zarządu

dh Lepiarczyk Dariusz – Członek Zarządu

dh Biborski Wawrzyniec – Członek Zarządu

dh Grzywa Wojciech – Członek Zarządu

dh Łata Tomasz – Członek Zarządu

dh Pawelec Iga – Członek Zarządu

dh Konarski Krzysztof – Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

dh Świątoniowski Andrzej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dh Jakubczyk Krzysztof – Członek Komisji Rewizyjnej

dh Olech Łukasz – Członek Komisji Rewizyjnej